Editie 22

Zaterdag 30 juli, 20:30 Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog. Editie 21 met Yasmine Allas, Joost Buis en Joost Oomen. 
Yasmine Allas (1967) verliet op jonge leeftijd haar geboorteland Somalië en kwam in 1987 in Nederland terecht, waar zij onder meer als actrice werkte. Ze volgde een toneelopleidin, acteerde bij verschillende gezelschappen en trad op met een soloprogramma.
 In 1998 debuteerde ze met de succesvolle roman Idil, een meisje. Ook haar tweede roman De generaal met de zes vingers (2001) werd in de literaire kritiek lovend ontvangen. Nadat zij overstapte naar De Bezige Bij verscheen in 2004 haar derde roman De blauwe kamer.
Allas schrijft geregeld essays en opiniestukken over de multiculturele samenleving, onder meer in de Volkskrant. Ontheemd en toch thuis (2006) bevat zes essays over hoe zij omgaat met de Nederlandse cultuur. Max Pam schreef over deze bundel: 'Een ongewoon boek met ongewone passages die in het geheugen gegrift blijven. De multiculturele samenleving is voor haar duidelijk geen zaak van zoetsappigheid en evenmin zul je van haar horen dat zij op zoek is naar het vreselijkste aller vreselijkheden: de eigen identiteit.'
In 2010 verscheen haar meest recente roman: Een nagelaten verhaal. Het gaat over een jonge vrouw die, op uitnodiging van een documentairemaker, voor het eerst terugkeert naar haar geboorteland. Het wordt een emotioneel weerzien, wanneer blijkt dat het land geheel is verwoest en haar verleden daarmee is uitgewist.
 
 
Improviserend musicus en componist Joost Buis speelt trombone en lap steel gitaar. Vanaf de jaren tachtig speelt hij een belangrijke rol in de wereld van de geïmproviseerde muziek. Hij speelde met verschillende groepen en ensembles in binnen- en buitenland. Het duizelt als je de samenwerkingen van Buis op een rijtje zet; met zijn band Astronotes maakte hij een toer door Canada, hij speelde met Corrie van Binsbergen, het Willem Breuker Kollektief, het Guus Jansen septet, het Ex Orkest, Bite the Gnaze, Sun Seven, Ab Baars Quartet en veel meer. Hij beheerst het hele spectrum van stijlen binnen de geïmproviseerde muziek, of het nu om piep knor improvisaties gaat of om de muziek van Duke Ellington - Buis speelt het met een schwung die zijn weerga niet kent. 
 
Joost Oomen werd op de 18de november van 1990 geboren in de Bilt, maar groeide op in Ysbrechtum, Friesland. Publiceerde de bundels ‘Vliegenierswonden’ en ‘De stort’. Was in het studiejaar 2010-2011 huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen. Ontving in 2011 het Hendrik de Vries-stipendium van de gemeente Groningen. Werd in 2013 voor twee jaar benoemd tot stadsdichter van Groningen. Treedt veelvuldig op.
Back to Top